PIRKIMO TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios taisyklės (toliau - Taisyklės) sudarytos siekiant užtikrinti Jūsų (toliau – Pirkėjas) ir internetinės parduotuvės www.spalvujura.lt (toliau – Parduotuvė) teises, nustatyti abiejų šalių pareigas, atsakomybę ir kitas su prekių pirkimu - pardavimu Parduotuvėje susijusias nuostatas.

1.2. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas bet kokiu būdu ar forma naudojasi internetine Parduotuve: susipažįsta su Parduotuvėje siūlomų prekių asortimentu, vykdo prekių užsakymą, pateikia asmeninius ar kitokius duomenis, vykdo užsakytų prekių apmokėjimą, priima prekes, skaito bei komentuoja Parduotuvėje esančią informaciją ir/ar atlieka bet kokius kitus veiksmus, susijusius su naudojimusi internetine Parduotuve ir joje Pardavėjo teikiamais pasiūlymais.

1.3. Prieš pradėdamas naudotis elektronine Parduotuve ir joje Pardavėjo teikiamais pasiūlymais Pirkėjas privalo atidžiai perskaityti ir susipažinti su šiomis Taisyklėmis. Įsigydamas prekes internetinėje Parduotuvėje Pirkėjas patvirtina, kad jis sutinka su šių Taisyklių taikymu.

1.4. Pardavėjas pasilieka teisę vienašališkai bet kuriuo metu Taisykles pakeisti ir jas paskelbti internetinės Parduotuvės tinklapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento ir galioja visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

2. Prekės ir jų kainos

2.1. Kiekvienos parduodamos prekės savybės nurodomos internetinėje Parduotuvėje prie atitinkamos prekės pateiktame aprašyme. Pardavėjas neatsako, jei internetinėje Parduotuvėje esamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitiks realios prekių spalvos, formos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ir (ar) nustatymų.

2.2. Kiekvienos parduodamos prekės kaina yra pateikta Eurais ir nurodyta internetinėje Parduotuvėje prie atitinkamos prekės, suformuotame Pirkėjo užsakyme bei Pardavėjo Pirkėjui išsiųstame elektroniniame pranešime apie užsakymo gavimą. Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti Pirkėjo užsakymo pateikimo Pardavėjui momentu galiojančiomis kainomis.

2.3. Į prekės kainą yra įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (PVM).

2.4. Į prekės kainą nėra įskaičiuotas prekių pristatymo Pirkėjui mokestis. Už prekių pristatymą taikomi mokesčiai, priklausomai nuo Pirkėjo padaryto pasirinkimo.

2.5. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas.

3. Atsiskaitymas už prekes

3.1. Parduotuvė leidžia Pirkėjui pasirinkti įvairius mokėjimo būdus.

3.1. Atitinkamu metu galimi mokėjimo būdai pateikiami Parduotuvės svetainės nuorodoje „Atsiskaitymo būdai“ ir konkretaus Produkto puslapyje. Galimų mokėjimo būdų pasirinkimas gali priklausyti nuo Pirkėjo pasirinkto pristatymo būdo.

3.2. Atsiskaitymai elektroniniu būdu ir mokėjimo kortele vykdomi Pirkėjo pasirinkimu per įgaliotus paslaugų teikėjus.

3.3. Jeigu Pirkėjas pasirenka išankstinį mokėjimą pavedimu, elektroniniu būdu ar kredito kortele ir mokėjimo neatlieka, Parduotuvė gali susisiekti su Pirkėju, įskaitant el. paštu, ir priminti jam apie mokėjimą.

3.4. Jeigu Parduotuvė negauna mokėjimo per a) 24 valandas nuo Užsakymo pateikimo, kai Pirkėjas pasirenka mokėjimą elektroniniu būdu arba kreditine kortele, arba b) per 3 dienas nuo Užsakymo pateikimo, kai Pirkėjas pasirenka išankstinį mokėjimą bankiniu pavedimu, Pirkėjo užsakymas nebus priimtas. Kol Pirkėjas negavo pranešimo apie Užsakymo pateikimą, jis gali be jokių pasekmių atšaukti Užsakymą susisiekdamas su Parduotuve, gali per nurodytą terminą panaikinti Užsakymą, ir tai nepažeidžia teisės atsisakyti sutarties - ši sąlyga netaikoma nestandartiniams Produktams, pagamintiems pagal Pirkėjo specifikacijas arba skirtiems jo individualiems poreikiams tenkinti. Jei mokėjimas atliekamas bankiniu pavedimu pasibaigus b punkte nurodytam laikotarpiui, Pardavėjas grąžins mokėjimą į banko sąskaitą, kuri buvo naudojama mokėjimui atlikti.

3.5. Jeigu Pirkėjas pasirenka mokėjimą grynaisiais pristačius siuntą arba mokėjimą grynaisiais atvykus atsiimti Užsakymą, atsiimdamas siuntą jis privalo sumokėti už Produktą grynaisiais. Atsisakymas priimti Produktą, nepaisant atsiėmimo termino pratęsimo, yra pagrindas nutraukti Pardavimo sutartį. 

4. Prekių pristatymas

4.1. Prekes Pirkėjas gali atsiimti pats parduotuvėjė „Spalvų jūra“, adresu Pylimo g. 36/2, Vilnius LT01135 arba prekes pristato Pardavėjo pavedimu kurjerio paslaugas teikianti įmonė (toliau – Kurjeris). Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu.

4.2. Už prekių pristatymą taikomas žemiau nurodytas Prekių pristatymo mokestis:

4.2.1. pristatymo visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje mokestis yra 4EUR;

4.2.2. jei užsakymo (prekių) kaina yra lygi arba didesnė nei 50EUR, tuomet pristatymo visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje išlaidas padengia Pardavėjas.

4.3. Įprastai prekės pristatomos Pirkėjui jo nurodytu adresu per 1 - 3 darbo dienas. Pirkėjas sutinka, jog išimties tvarka dėl nenumatytų aplinkybių prekių pristatymas gali vėluoti, tačiau, bet kuriuo atveju, prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Tokiu atveju Pardavėjas nedelsiant susisieks su Pirkėju ir suderins prekių pateikimo terminą. Prekių pateikimo terminas pradedamas skaičiuoti po to, kai Pardavėjas gauna Pirkėjo apmokėjimą už prekes ir jų pristatymo.

4.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už vėlavimą pristatyti prekes, jei Prekės Pirkėjui nepristatomos ar pristatomos pavėluotai dėl paties Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

4.5. Prekės pristatomos darbo dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio iš anksto su Pirkėju suderintu laiku.

4.6. Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu prekės perduodamos Pirkėjui arba bet kuriam kitam Pirkėjo nurodytu adresu esančiam asmeniui. Pirkėjas patvirtina savo supratimą, kad bet kuris Pirkėjo nurodytu prekių pristatymo adresu esantis asmuo (toliau – Pirkėjo atstovas) bus laikomas tinkamu asmeniu priimti prekes.

4.7. Prekių pristatymo metu Pirkėjas (Pirkėjo atstovas) privalo kartu su prekes pristačiusiu Pardavėju arba Kurjeriu (priklausomai nuo atvejo) patikrinti siuntos būklę (ar siuntos pakuotė nėra suglamžyta, sušlapusi, suplėšyta ar kitokiu būdu išoriškai pažeista), prekių asortimentą, kiekį ir kokybę. Pastebėjęs siuntos ir (ar) prekės išorinės išvaizdos pažeidimus, prekių asortimento ir (ar) kiekio neatitikimus, Pirkėjas (Pirkėjo atstovas) privalo apie tai pažymėti Pardavėjo arba Kurjerio pateiktame siuntos pristatymo patvirtinime (PVM sąskaitoje -faktūroje, krovinio važtaraštyje ar kitame analogiškame dokumente) bei surašyti ir kartu su Pardavėju arba Kurjeriu pasirašyti laisvos formos siuntos ir (ar) prekės pažeidimų/neatitikimų aktą. Jei Pirkėjas (Pirkėjo atstovas) neatliko šių veiksmų dalyvaujant Pardavėjui arba Kurjeriui, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų Pardavėjui dėl siuntos ir (ar) prekių išorinės išvaizdos pažeidimų, prekių asortimento ir (ar) kiekio neatitikimų. Prekių perdavimo metu užfiksuoti pažeidimai / neatitikimai šalinami Pirkėjo ir Pardavėjo suderinta tvarka ir terminais.

4.8. Pirkėjui (Pirkėjo atstovui) be pastabų pasirašius siuntos pristatymo patvirtinimą (PVM sąskaitą -faktūrą, krovinio važtaraštį ar kitą analogišką dokumentą) be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių asortimentas, kiekis ir kokybė atitinka pirkimo – pardavimo Sutarties sąlygas.

5. Prekių grąžinimas

5.1. Pirkėjas turi teisę, nurodydamas priežastį, atsisakyti elektroninėje Parduotuvėje pirktų prekių, pranešdamas apie tai raštu Pardavėjui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo dienos. Raštiškas Pirkėjo pranešimas turi būti pateiktas elektroninės Parduotuvės elektroninio pašto adresu info@spalvujura.lt.

5.2. Pirkėjas gali pasinaudoti šių Taisyklių 5.1. punkte nurodyta savo teise atsisakyti prekių tik tuo atveju, jei grąžinama prekė atitinka šiuos reikalavimus:

5.2.1. prekė negali būti dėvėta ar kitaip naudota, ji turi būti nesugadinta ir nepraradusi savo vertės;

5.2.2. prekė turi būti pateikta originalioje gamintojo pakuotėje (pakuotė gali būti pakitusi tik tiek, kiek buvo būtina norint apžiūrėti prekę) ir nepraradusi prekinės išvaizdos;

5.3. Grąžinamas prekes Pirkėjas turi pristatyti (kurjeriu, paštu ar įteikiant asmeniškai) Pardavėjui adresu Pylimo g. 36/2, Vilnius LT01135. Parduotuvės darbo laikas: pirmadienis - penktadienis 10:00 - 18:00.

5.4. Kartu su grąžinama preke Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui užpildytą prašymo formą dėl prekės grąžinimo/keitimo (jame nurodydamas grąžinamą prekę ir savo banko sąskaitą, į kurią turi būti pervesti pinigai už grąžinamą prekę).

5.5. Pardavėjas, gavęs šių Taisyklių 5.1. punkte nurodytą raštišką Pirkėjo pranešimą apie prekių atsisakymą, per 10 (dešimt) darbo dienų grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus (prekių pristatymo mokestis negrąžinamas), su sąlyga, kad grąžinamos prekės atitiko šių Taisyklių 5.2. punkte nurodytus reikalavimus.

5.6. Praėjus daugiau kaip 14 (keturiolikai) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos, kokybiškų prekių grąžinimui (keitimui) taikomos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001-06-29 įsakymu Nr. 217 patvirtintos “Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklės“ bei šių Taisyklių 5.2. – 5.5. punktuose įtvirtintos nuostatos. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal “Daiktų grąžinimo ir keitimo taisykles“ negrąžinamomis (nekeičiamomis) laikomos prekės, specialiai išskirtos kaip negrąžinamos (nekeičiamos) “Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėse“.

5.7. Pirkėjo teises, kai jam parduodamos netinkamos kokybės prekės, nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001-06-29 įsakymu Nr. 217 patvirtintos “Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklės“, papildomai atsižvelgiant į šių Taisyklių 5.3. – 5.5. punktuose įtvirtintas nuostatas.

6. Asmens duomenų tvarkymas

6.1. Pirkėjui užsakant prekes internetinėje Parduotuvėje registracija nėra būtina, tačiau tinkamam užsakymo įvykdymui reikalinga pateikti tokius asmens duomenis kaip vardas, pavardė, elektroninis paštas, adresas, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numeris ir kiti užsakyme nurodyti duomenys.

6.2. Pirkėjas patvirtina, kad jis žino apie savo teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini prekių užsakymo įvykdymui, o Pirkėjui nepateikus tokių duomenų ir nesutikus, kad jie būtų tvarkomi šių Taisyklių 6.5. punkte nurodytais tikslais, prekių pirkimas bus neįvykdytas.

6.3. Pirkėjas, registruodamasis internetinėje Parduotuvėje ir (ar) pateikdamas prekių užsakymą, patvirtina, kad jis sutinka pateikti šiose Taisyklėse, registracijos formoje ir prekių užsakymo formoje nurodytus savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pardavėjas šiuos duomenis tvarkytų šių Taisyklių 6.5. punkte nurodytais tikslais.

6.4. Pirkėjas turi teisę susipažinti su Pardavėjo tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą), kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos teisės aktų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

6.5. Pirkėjo asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiais tikslais: apdoroti prekių užsakymus, išrašyti finansinius dokumentus, išspręsti klausimus, susijusius su prekių pristatymu ir perdavimu, įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus. Pirkėjas sutinka, kad jo kontaktiniai asmens duomenys būtų tvarkomi Pardavėjo siūlomų prekių rinkodaros tikslu. Pirkėjas bet kada turi teisę atsisakyti tokio asmens duomenų tvarkymo rinkodaros tikslais.

6.6. Pardavėjas turi teisę Pirkėjo asmens duomenis pateikti savo pasirinktiems tretiesiems asmenims, nurodytais Taisyklių 6.5., užtikrinant sutartinių įsipareigomjimų įvykdymą. Jokiais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims neatskleidžiami be išankstinio Pirkėjo sutikimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus Pardavėjas privalo tai atlikti.

6.7. Registracijos internetinėje Parduotuvėje metu, pildant užsakymo formą ar kitaip naudojantis internetine Parduotuve, Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Jei pasikeičia Pirkėjo pateikti duomenys, Pirkėjas privalo juos nedelsdamas atnaujinti. Pirkėjas atsako už registracijos formoje, užsakymo formoje ar kitaip naudojantis internetine Parduotuve pateiktų duomenų teisingumą ir prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

6.8. Pirkėjas, užsiregistruodamas elektroninėje Parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Pardavėjo teikiamais pasiūlymais internetinėje Parduotuvėje pasinaudoja trečiasis asmuo, prisijungęs su Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

7.Baigiamosios nuostatos

7.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti ir (ar) kenkia internetiinės Parduotuvės sklandžiam darbui ir (ar) stabiliam veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo, apriboti arba sustabdyti (nutraukti) Pirkėjo galimybę naudotis internetinės Parduotuvės paslaugomis.

7.2. Pardavėjas turi teisę laikinai ar neterminuotai sustabdyti (nutraukti) Parduotuvės veiklą apie tai neinformavęs Pirkėjo.

7.3. Komentuodamas ar siųsdamas rekomendaciją Pirkėjas atsako, kad bet kokia jo pateikta informacija yra teisinga, tiksli ar kitaip neklaidinanti, nepažeidžianti trečiųjų asmenų teisių bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų. Komentuodamas ir siųsdamas rekomendaciją Pirkėjas prisiima atsakomybę už savo veiksmus.

7.4. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo momentu ištrinti ir (ar) koreguoti Pirkėjo patalpintus komentarus, jei mano, kad Pirkėjas nesilaikė šių Taisyklių 7.3. punkte nurodytų reikalavimų.

7.5. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, pateikiama internetinės Parduotuvės tinklapyje (įskaitant, bet neapsiribojant šiomis Taisyklėmis, prekių Pristatymo, Apmokėjimo ir Grąžinimo aprašymais, informacija apie Pardavėją, siūlomų įsigyti prekių bei jų savybių aprašymais ir t.t.) laikoma pateikta Pirkėjui raštu.

7.6. Pardavėjas visus bet kurio pobūdžio pranešimus Pirkėjui siunčia jo registracijos formoje arba pateikto užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

7.7. Pirkėjas visus bet kurio pobūdžio pranešimus, užklausas, skundus ir panašiai siunčia Pardavėjo internetinės Parduotuvės elektroninio pašto adresu info@spalvujura.lt. Pirkėjas turi teisę kreiptis į Pardavėją Pardavėjo veiklos adresu Pylimo g. 36/2, Vilnius LT01135.

7.8. Šios Taisyklės niekaip neriboja ir jokiais atvejais negali būti suprantamos kaip ribojančios Pirkėjo (vartotojo) teises, nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytai prekių pirkimo – pardavimo Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

7.9. Visi Pirkėjo ir Pardavėjo nesutarimai, kilę dėl prekių pirkimo – pardavimo Sutarties ar su ja kitaip susiję, sprendžiami šalių derybų būdu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

PRIVATUMO TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

Šios privatumo sąlygos (toliau - Sąlygos) nustato pagrindinius principus bei tvarką, kuria remiantis internetinėje parduotuvėje "www.spalvujura.lt", esančioje interneto adresu http://www.spalvujura.lt (toliau – www.spalvujura.lt), tvarkomi lankytojų (fizinių asmenų) (toliau vadinama - Jūs) asmens duomenys. Internetinėje parduotuvėje "www.spalvujura.lt" Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis šių Sąlygų, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.

2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Mes pripažįstame ir gerbiame kiekvieno asmens, kuris apsilanko mūsų internetinėje parduotuvėje "www.spalvujura.lt" ir naudojasi jos paslaugomis, konstitucinę teisę į privatumą. Mes galime rinkti ir panaudoti Jūsų asmens duomenis (pvz.: vardą, pavardę, gimimo datą, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą bei kitą Jūsų internetinėje parduotuvėje "www.spalvujura.lt" registracijos formoje nurodytą informaciją) tam, kad: • apdorotume Jūsų pateiktas informacijos paieškos užklausas internetinėje parduotuvėje "www.spalvujura.lt", prekių ir (arba) paslaugų (toliau kartu - paslaugų) užsakymus; • kitu apibrėžtu tikslu, įskaitant Jūsų asmens duomenų tvarkymą rinkodaros tikslais, mes tvarkome tik gavę atskirą išankstinį Jūsų sutikimą.

3. Ne asmeninių duomenų tvarkymas

Ne asmeniniai Jūsų duomenys, t.y. duomenys, susiję su Jūsų registracija internetinėje parduotuvėje "www.spalvujura.lt" ir (arba) užsakomomis paslaugomis, gali būti anonimiškai tvarkomi statistikos tikslais, atliekant statistinius tyrimus. Bet kuriuo atveju, toks duomenų tvarkymas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybės. Mes pasiliekame teisę atskirais atvejais anonimišką statistinę informaciją perduoti trečiosioms šalims.

4. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Šiose Sąlygose nurodytais atvejais tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes pasiliekame teisę juos pateikti trečiosioms šalims tiktai remiantis šių Sąlygų antroje dalyje apibrėžtais tikslais ir tik tokia apimtimi, kiek būtina tiems tikslams pasiekti. Mes neatskleisime trečiosioms šalims Jūsų asmens duomenų jokiais kitais atvejais nei nustatyta šiose Sąlygose, prieš tai negavę išankstinio Jūsų sutikimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus mes privalėsime tai padaryti.

5. Informacija Jūsų kompiuteryje.

Mes pasiliekame teisę įrašyti informaciją (paprastai žinomą "cookie" pavadinimu) į Jūsų kompiuterį, kai Jūs lankotės internetinėje parduotuvėje "www.spalvujura.lt". Jie skirti atvaizduoti prekes kurias jūs neseniai pežiūrėjote ir/ar norite palyginti su kitomis prekėmis. Šią informaciją galite ištrinti iš savo kompiuterio arba ją užblokuoti, pataisydami savo kompiuteryje esančios interneto naršyklės nuostatas.

6. Asmens duomenų pateikimas ir atnaujinimas

Tam, kad mes galėtume efektyviai ir tiksliai vykdyti Jūsų užklausas, paslaugų užsakymus internetinėje parduotuvėje " www.spalvujura.lt ", mes turime gauti iš Jūsų kuo tikslesnius duomenis. Todėl Jūs internetinėje parduotuvėje " www.spalvujura.lt " pateiktose registracijos formose turite nurodyti tikslius savo duomenis ir jiems pasikeitus, juos nedelsiant atnaujinti pats.

7. Trečiųjų šalių tinklalapiai.

Mes neatsakome už Jūsų asmens duomenų tvarkymą per tretiesiems asmenims priklausančius interneto tinklalapius. Mes neatsakome už trečiųjų šalių tinklalapių privatumo Sąlygas bei veiklą net ir tais atvejais, kai į juos Jūs patenkate per internetinėje parduotuvėje " www.spalvujura.lt " esančias nuorodas. Mes rekomenduojame susipažinti su kiekvieno ne mums priklausančio aplankyto tinklalapio privatumo Sąlygomis atskirai.

8. Asmens duomenų saugumas

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis internetinėje parduotuvėje " www.spalvujura.lt ", mes naudojamės saugiomis organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis, kurios tinkamai apsaugo šiuos duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo visų kitų neteisėtų veiksmų.

9. Pranešimai

Jei turite pageidavimų ar pretenzijų, susijusių su internetine parduotuve " www.spalvujura.lt ", susisiekite su mumis el.paštu info@spalvujura.lt.

10. Sutikimas

Pateikdami savo asmens duomenis tinklalapyje Jūs sutinkate, kad šie duomenys būtų tvarkomi internetinėje parduotuvėje " www.spalvujura.lt " kaip išdėstyta šiose sąlygose.

11. Sąlygų keitimas

Mes turime teisę iš dalies arba pilnai keisti šias Sąlygas, pranešdami apie tai Jums internetinėje parduotuvėje " www.spalvujura.lt " ir (arba) Jūsų nurodytu elektroniniu pašto adresu. Jei Jūs naudositės internetine parduotuve " www.spalvujura.lt" po to, kai pakeitimai bus atlikti, tai reikš, kad Jūs su jais sutinkate.

12. Baigiamosios nuostatos

Šioms Sąlygoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi kilę ginčytini klausimai sprendžiami tarpusavio susitarimu. Susitarimo nepasiekus - Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.